Referenser

REFERENSUPPDRAG

STRIDSBÅT 90H (CB90)


Stridsbåt 90H är svenska marinens fartyg för förflyttning av trupp och materiel samt strid i skärgården för Amfibiebataljonen. Stridsbåt 90H (H står för halv pluton) tar 18 fullt utrustade soldater. Båten finns även i versionen 90HS, där S står för skydd. 90HS är splitter- och NBC-skyddad. Båtarna har även exporterats till bland annat Mexico och USA. Förutom den svenska Försvarsmakten så återfinns båtarna även inom Sjöpolisen. Båtarna är byggda i aluminium av Dockstavarvet AB i samarbete med Gotlansvarv AB. Gotlandsvarv AB har tillverkat alla båtar med jämna nummer i serie 2 och 2B. Övriga är tillverkade av Dockstavarvet AB.


Muskövarvet har under de senaste 15 åren genomfört ett stort antal översyner och reparationer av allt som förekommer på båten, såväl skrov, motorer och elsystem som vattenjetaggregat. Sedan 2015 pågår dessutom en så kallad livstidsförlängning av båtarna där en av de större åtgärderna som genomförs är byte av framdrivningsmaskineri.


Stridsbåt 90H

DataTyp av båt:

Transportbåt

Längd:

15,9 m

Bredd:

3,9 m

Djupgående:

0,8 m

Deplacement:

ca 19 ton

Motorer:

2 x Scania DSI14

2 x Scania DI13 (LTF)

Framdrivning:

Vattenjet (FF 410 respektive 450)

Projektstart:

2008

Projektslut:

Pågående

GRUPPBÅT


Gruppbåten, eller den så kallade G-båten, byggs av Finska Marine Alutech Oy. Båten ingår bland annat i Försvarsmaktens amfibiebataljon och i den internationella amfibiestyrkan (IAS). Båten betjänas av två personer (förare och navigatör). Den används i huvudsak för trupptransport, ordonnansuppdrag och som arbetsbåt.


Muskövarvet AB genomför årligen flertalet periodiska översyner av samtliga system ombord. Vi reparerar och renoverar såväl skrov som vattenjet. Även den begränsade inredningen ser vi över och byter ut eller reparerar vid behov. Ett större antal av Försvarsmaktens gruppbåtar fick nytt maskineri under åren 2013 -2014 på Dockstavarvet. Den modifierade serien, som går under begreppet Serie 4, är numera försedd med en Steyr SE236 E40 som ger ifrån sig ca 200 hk.

G-båt

DataTyp av båt:

Transportbåt

Längd:

8,0 m

Bredd:

2,1 m

Djupgående:

0,3 m

Deplacement:

2,5 ton

Motor:

VP TAMD 42

Steyr SE236 (Serie 4)

Framdrivning:

Vattenjet (FF 240)


Projektstart

2008

Projektslut

Pågår

SVÄVARE


Svävare 2000 (Griffon 8100TD) är en svävartyp som Försvarsmakten har tre individer av. Svävare 2000 byggdes av Griffon Hoverwork Ltd. Svävaren ingår i amfibiebataljonen och i den internationella amfibiestyrkan (IAS) som en kvalificerad transportresurs. Svävaren kan färdas på vatten, is och på land.


Muskövarvet AB har sedan 2008 genomfört årligt underhåll och service av de tre svävarna. Här har vi genomfört alla typer av arbeten från skrov-/tankreparationer, ytbehandlings-arbeten, el- och maskinöversyner till reparationer av kjolarna. Inklusive justeringar och inriktningar av lyft- och framdrivningsfläktar.

Svävare

DataTyp av båt:

Svävare (Transport)

Längd:

22,0 m

Bredd:

11 m

Djupgående:

Svävar på ytan

Deplacement:

24 ton

Motor:

Iveco

Framdrivning:

Propeller, lyft- och drivfläktar

.

Projektstart

2008

Projektslut

2020

Pilot 111


Lotsbåt 111 en av Sjöfartsverkets många lotsbåtar på ostkusten.Båten byggdes år 2000 av Marine Alutech Oy AB i Teijo, Finland till Sjöfartsverket i Norrköping. Pilot 111 är en av tio båtar i samma serie och stationerades vid Landsorts lotsplats utanför Nynäshamn.


Muskövarvet genomför årligen underhåll och service av flera lotsbåtar. På Pilot 111 genomfördes  SE-klass besiktningar av skrovet, bottenventiler, propelleraxeltätningar och hylslagerspel. Kölkylningsarean utökades genom att montera utanpåliggande kylkanaler på kölen. Avgasschakten byggdes om för att ge plats för installation av extra ljuddämpare. Motorer och backslag genomgick så kallad 1000 timmars service och båten blästrades och målades bland mycket annat.

Lotsbåt 111

DataTyp av båt:

Lotsbåt

Längd:

13,5 m

Bredd:

4,5 m

Djupgående:

1,5 m

Deplacement:

15 ton

Motor:

1 x Scania DSI 11

Framdrivning:

Propeller med backslag,


Projektstart

2015-05

Projektslut

2015-08

Lätt trossbåt


Lätt trossbåt ingår i Försvarsmaktens amfibiebataljon där den tryggar förbandens rörlighet tillsammans med bland annat stridsbåt 90, gruppbåt och svävare. Trossbåtens främsta uppgift är att underhålla stridande enheter med framför allt bränsle, ammunition, förnödenheter, färskvatten och fordon. En modifierad version av lätt trossbåt har kompletterats med bland annat skydd mot splitter och vapenverkan, inklusive NBC-skydd, samt med luftkonditionering för att kunna delta i insatser i varmare klimat.


Muskövarvet genomför årligen ett flertal underhåll och reparationer av trossbåten och har under ett antal år genomfört så kallade Generalöversyner, något som vanligen görs var sjätte år. Under dessa översyner går man igenom och åtgärdar samtliga system och funktioner ombord för att säkerställa bibehållen funktion och prestanda. System och materiel som har nått end of life, ersätts med modern teknologi. Projektet omfattar 9st båtar.

Lätt trossbåt

DataTyp av båt:

Transportbåt

Längd:

24,6 m

Bredd:

5,4 m

Djupgående:

1,1 m

Deplacement:

65 ton

Motor:

3 x Scania DSI 14

Framdrivning:

Vattenjet (FF 450)


Projektstart

2016-02

Projektslut

2018-12