Priser

MUSKÖVARVETS PRISER 2023


Muskövarvet arbetar till väldigt stor del mot avtal och till fasta priser. För all annan verksamhet så har vi fastställt följande riktprislista att gälla från och med 2023-03-01. På förfrågan lämnar vi med fördel prisindikeringar eller om förutsättningar finns även fasta priser.


Samtliga priser anges exklusive moms. Med reservation för felskrivningar.     

TORR- OCH SJÖSÄTTNING

Båtar upp till 1 ton

2 000,00 SEK

Inkluderar taxor och arbete

Båtar över 1 ton men mindre än 5 ton

2 800,00 SEK

Inkluderar taxor och arbete

Båtar över 5 ton men mindre än 10 ton

6 000,00 SEK

Inkluderar taxor och arbete

Båtar över 10 ton men mindre än 20 ton

9 000,00 SEK

Inkluderar taxor och arbete

Båtar över 20 ton men mindre än 30 ton

11 000,00 SEK

Inkluderar taxor och arbete

Båtar över 30 ton upp till max 50 ton

13 000,00 SEK

Inkluderar taxor och arbete

STÅENDE TORRSATT FÖR EGET ARBETE

Stående torrsatt upp till 10 ton

650,00 SEK

Avser pris per arbetsdag

Stående torrsatt över 10 ton max 30 ton

750,00 SEK

Avser pris per arbetsdag

Stående torrsatt över 30 ton max 50 ton

 1 000,00 SEK

Avser pris per arbetsdag

Stående inomhus i båthall dag 1-10

710,00 SEK

Avser pris per arbetsdag

Stående inomhus i båthall efter dag 11

610,00 SEK

Avser pris per arbetsdag

VINTERFÖRVARING

Förvaring (ytan beräknas L x B+0,5 m)

450,00 SEK

Avser pris per kvadratmeter

HT Spolning av båten

870,00 SEK

Avser pris per arbetad timme

Täckning av båt med krympplast

252,00 SEK

Avser pris per fot

Hyra av segelbåtsvagga

6 000,00 SEK

Avser pris per säsong

Kranlyft upp till 30 ton

3 700,00 SEK

Avser pris per arbetad timme

ARBETE (Pris per arbetad timme)

Fartygsmekaniker

800,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Motormekaniker

855,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Svetsare

800,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Rörinstallatör

800,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Inredningssnickare

800,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Fartygselektriker

870,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Teletekniker

985,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Hamnservice och rangering

800,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Ytbehandlare

770,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Projektledning

1 100,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Ingenjörer

1 100,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Restid

60%

Procent av ordinarie pris

Milersättning

60,00 SEK

Kronor per mil

ÖVRIGT

Trucktransporter

850,00 SEK

Avser pris per timme

Traktor

850,00 SEK

Avser pris per timme

Hjullastare

900,00 SEK

Avser pris per timme