Nyheter, press och media

NYHETER, PRESS & MEDIA

Dataskyddsförordningen (GDPR)

2018-05-25 \\ Lagar och förordningar

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. På Muskövarvet värnar vi om den personliga integriteten och lägger därför stor vikt vid att skydda dina personuppgifter.


Muskövarvet AB med org.nr 5566675-3496 är personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig ser till att dina  personuppgifter behandlas korrekt av oss själva eller annan verksamhet som i tredje hand får tillgång till uppgifter genom vår verksamhet eller i enlighet med de lagkrav som vi har att rätta oss efter. T.ex. säkerhetsskyddslagen.


Läs mer här